Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Elevfravær – strategier og indsatser (Konferencen er udskudt på ubestemt tid)

17. marts, 2020
Roskilde

Denne konference sætter fokus på, hvad den nyeste forskning fortæller os om fravær og skolevægring, og deltagerne får konkrete bud på strategier til at håndtere den komplekse problemstilling på skole- og kommuneniveau. Der gives eksempler på forskellige indsatser og den tværprofessionelle systematik og samarbejde, som indsatsen kræver.

Skolegang og uddannelse er afgørende for børn og unges muligheder på sigt – og det at trives og lære i skolen er en afgørende beskyttelsesfaktor i forhold til marginalisering af børn og unge. Derfor er det bekymrende, at elevernes fraværet er foruroligende højt og ser ud til at stige år efter år.

Mange kommuner og skoler har ikke en systematisk praksis i forhold til opfølgning på elever med langtidsfravær, og indsatserne over for elever med mere sporadisk, men opmærksomhedskrævende, fravær varierer i systematik og intensitet.

Der er derfor brug for et fokus på, hvilke komplekse problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær.

 

Deltagere på denne konference vil:

  • Få viden om, hvilken systematisk og tværprofessionel indsats der kræves for at reducere elevfravær og skolevægring.
  • Få kendskab til og indsigt i, hvordan man som skoleleder kan stå i spidsen for at reducere skolefravær.

  • Få børnene og de unges perspektiv formidlet i oplæggene og dermed høre, hvad der er betydningsfuldt for dem.

  • Få mulighed for at videndele i faciliterede processer med andre deltagere og at definere opmærksomhedspunkter i egen praksis med henblik på at strukturere indsatsen.

 

Konferencen henvender sig til skoleledere, pædagogiske ledere og ressourcepersoner i grundskolen, ansatte hos PPR, pædagogiske konsulenter, socialrådgivere og andre med interesse for emnet.


På konferencen vil du møde:

  • Mikael Thastum er professor i klinisk børnepsykologi og børnesundhedspsykologi og leder af Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
  • Trude Havik er førsteamanuensis i pædagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og forfatter til bogen Skolefravær.
  • Rani Bødstrup Hørlyck er skoleleder på Søndervangskolen i Aarhus. Hun har i sine 30 år i den danske folkeskole haft særligt fokus på potentialet i børns diversitet. Nomineret til Årets Leder 2019.
  • Lene Metner, privatpraktiserende psykolog og indehaver af PsykologCentret samt arkitekten og idéskaberen til KRAP (Kognitiv, Ressourceorienteret og Anerkendende Praksis).

Konferencen henvender sig til skoleledere, pædagogiske ledere og ressourcepersoner i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, ansatte hos PPR, pædagogiske konsulenter og socialrådgivere.


Konferencen afholdes også i Horsens den 18. marts 2020.

Download detaljeret program her.

Program - 17. marts 2020, Roskilde

09.00-09.30

Registrering og kaffe med brød

09.30-09.35

Velkomst

v/Dafolo

09.35-10.35

Forebyggende indsats mod fravær – og tidlige tiltag

v/Trude Havik
Der findes mange begreber og typer af skolefravær, og grundene er ofte sammensatte og komplekse. Den  forebyggende indsats i skolen og i støttesystemet omkring skolen er afgørende, uanset hvilken type fravær der er tale om. Men er det overhovedet hensigtsmæssigt at skelne mellem variationer i fravær? Dette uddybes her af Trude Havik, som har skrevet sin doktorafhandling om skolefravær og skolens rolle i forhold til skolevægring.

10.35-11.00

Kaffepause Refleksionsproces, videndeling og kort kaffepause

11.00-12.00

KRAP – virksomme redskaber til arbejdet med elever med fremmødepotentiale

v/Lene Metner
Elever med lavt fremmøde er blevet en stigende udfordring på danske skoler. Ofte når elever begynder at få mindre og mindre fremmøde, så sygeliggøres eleven, og der igangsættes forskellige tiltag for at få eleven til at komme i skole. Med andre ord doserer vi mere af det, der allerede ikke virker. I sit oplæg præsenterer Lene Metner en ressourcefokuseret forståelse af skolevægring samt en række effektive og systematiske redskaber og metoder til understøttelse af trivsel i skolen.

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.00

Fra ”ghettoskole” til ambitiøs heldagsskole 

v/Rani Bødstrup Hørlyck
I dette oplæg inviteres deltagerne med på den rejse, som Søndervangskolen har været på de seneste 10 år, hvor de løbende har arbejdet med nedbringelse af fravær ved hjælp af en særlig systematik. Rani deler de erfaringer, skolen har gjort sig undervejs, samt præsenterer de konkrete værktøjer og metoder, den har anvendt.

14.15-14.20 

Kaffepause

14.20-15.20

Hvordan kan vi forholde os til bekymrende skolefravær hos børn og unge?

v/Mikael Thastum
I dette oplæg præsenteres en række fund fra Back2School-projektet, der er en intervention for børn med bekymrende fravær i Aarhus Kommune. I projektet sammenlignes effekten af denne intervention med kommunens sædvanlige indsatser. Principperne for Back2School-interventionen samt de foreløbige resultater fra undersøgelsen vil blive præsenteret.

15.20-15.45

Næste skridt – og tak for i dag

v/Mette Nors, konsulent ved Dafolo
I denne afsluttende del at dagens program introduceres deltagerne til et kortlægningsredskab, som kan anvendes til at identificere opretholdende faktorer og mulige indsatsområder i praksis. Ved at undersøge egen praksis i et individ-, gruppe- og kulturperspektiv bliver deltagerne bedre rustet til at sætte ind der, hvor behovet er størst for at tage næste skridt hen imod at skabe en skole med mindre fravær.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. Konferencesprog: dansk og norsk. 

Praktiske oplysninger om konferencen

Grundet omstændighederne med cononavirus, så er konferencen udskudt på ubestemt tid. Vi melder senere en ny dato ud her på siden samt alle tilmeldte vil få direkte besked.

Tidspunkt: 17. marts 2020, kl. 09.00 - 15.45.

Konferencested: Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms.
Der ydes 10 % rabat ved 3 tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 16. februar 2020. Tilmeld dig inden den 16. januar 2020 og få kr. 300,- i rabat!

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.