Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

LÆRINGSDAG

Læringsdag: Ledelse og implementering af co-teaching med Wendy Murawski

11. november, 2020
Horsens

På læringsdag vil co-teaching-eksperten
Wendy Murawski gennem dialog og inspirerende oplæg hjælpe deltagerne med at sætte retning for deres co-teachingarbejde.

Deltagerne vil få konkrete værktøjer til at lede og implementere co-teaching, herunder:

  • Prioriteringsværktøjer
  • Planlægningsværktøjer
  • Værktøjer til teamsamarbejdet.

På dagen kommer alle deltagere ”helt ind i maskinrummet” og får konkret hjælp til deres arbejde med at lede og implementere co-teaching. 

Målgruppe:

Dagen er for alle, der er i gang med eller påtænker at gøre co-teaching til en del af deres pædagogiske praksis, både på den enkelte skole, men også som en del af samarbejdet på tværs af skoler, mellem ressourcepersoner og med inddragelse af PPR. Der er ikke krav om at være gået i gang med co-teaching.

Wendy Murawski:

Wendy Murawski er en af USA’s førende eksperter i co-teaching. Hun er ph.d., har vundet flere nationale priser for sit arbejde med og sine publikationer om co-teaching og ikke mindst er hun en sprudlende oplægsholder. Wendy er Executive Director ved Center for Teaching and Learning på California State University, Northridge (CSUN).

Før læringsdagen:

  • Før selve dagen udfylder deltagerne et kort spørgeskema, der giver Wendy Murawski og de øvrige oplægsholdere mulighed for at skræddersy læringsdagen til de tilmeldte. Dette bruges til at sikre relevant indhold af dagens oplæg.
  • To uger før læringsdagen modtager deltagerne desuden en flipped learning-pakke indeholdende en video samt en artikel.

Efter læringsdagen:

  • Gratis deltagelse i Dafolos co-teachingnetværk.
  • To måneder efter konferencen modtager deltagerne en materialepakke om professionelle læringsfællesskaber som støtte til deres videre arbejde med implementering og ledelse af co-teaching.

Læringsdagen afholdes den 10. november 2020 i Brøndby og den 11. november 2020 i Horsens. 

Download detaljeret indbydelse med program her.

Program - 11. november 2020, Horsens

08.30 - 09.00

Registrering og kaffe/te og brød

09.00 - 09.15

Velkommen

v/Anne Sophie Engsig, pædagogisk konsulent ved Dafolo

09.15 - 10.30

BLOK 1: Om co-teaching som fundament for et inkluderende læringsmiljø

v/Wendy Murawski

I denne blok vil Wendy Murawski involvere deltagerne i en aktivitet, der er centreret omkring en inkluderende læringstilgang og rationalet bag at samarbejde for at imødekomme mange forskellige behov. Deltagerne vil få øje på, hvordan co-teaching passer ind i deres nuværende praksis, ligesom de vil blive introduceret for en række nøglespørgsmål i relation til at implementere og vedligeholde en co-teaching-ordning.

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.45

BLOK 2: Om at skabe stærke co-teaching-teams og give feedback

v/Wendy Murawski

I denne blok vil Wendy Murawski dele tips og ideer til at identificere stærke co-teaching-partnerskaber og skabe en mere inkluderende og samarbejdsorienteret kultur på skolen. Deltagerne vil blive introduceret for en række nøglekompetencer i co-teaching – hvad skal man som leder kigge efter, lytte efter og spørge om, når man arbejder med co-teaching-teams? Hun vil desuden facilitere en dialog omkring de forskellige måder, man som leder kan give feedback til teams i forbindelse med fælles planlægning og undervisning – med elevernes øgede læring for øje.

11.45 - 12.30 

Frokost

 

12.30 - 14.00

BLOK 3: INDBLIK FRA PRAKSIS

v/ Sortebakkeskolen

Siden august 2018 har Sortebakkeskolen i Rebild Kommune arbejdet med coteaching. I Blok 3 vil skoleleder Gitte Rubæk og viceskoleleder Lotte Aggerholm Pedersen fortælle om både succeser og udfordringer, de har oplevet på vejen i det
organisatoriske arbejde med implementeringen af co-teaching.
Efterfølgende vil lærere fra skolen samt Lisbeth Ramon Vesterheden, konsulent ved Dafolo fortælle hvordan, der er blevet arbejdet helt ud i klasserummene.

14.00 - 14.30

Pause


14.30 - 15.45

BLOK 4: Co-teaching og universelle læringsdesign

v/ Wendy Murawski og Anne Sophie Engsig

I denne blok vil Wendy Murawski give en introduktion til begrebet ”universelle læringsdesign” (på engelsk: Universal Design for Learning) og sammen med Anne Sophie Engsig omsætte det til dansk praksis bl.a. via videoeksempler.

15.45 - 16.00

Tak for denne gang

 

Vi gør opmærksom på, at Wendy Murawskis oplæg er på engelsk.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 11. november 2020, kl. 08.30 - 16.00.

Konferencested: Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens.

Konferencesprog: Engelsk og dansk.

Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. I får 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding). I får 20% rabat ved seks tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 8. oktober 2020. 

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.