Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KOMPETENCEUDVIKLING

Mellemformer og mangfoldige læringsmiljøer – styrk de pædagogiske indsatser med Nest-pædagogikken

Efter aftale
Efter aftale

Forløb om mellemformer i dagtilbud

I dette forløb får deltagerne indsigt i, hvordan et bevidst arbejde med inkluderende fællesskaber i dagtilbud kan gøre deltagelse mulig for alle børn. Deltagerne får viden om centrale faktorer hos børn i udsatte positioner, både de vanskeligheder, der lægger sig op ad ASF, og de generelle karakteristika ved udfordringerne hos børn i udsatte positioner, fx eksekutive vanskeligheder, sansemotoriske udfordringer, udfordringer med relation til årsag/virkning, følelsesregulering og deltagelse i sociale sammenhænge.

Vores afsæt vil være inspireret af principperne bag Nest-pædagogikken, hvor vi har særligt øje for fællesskabets betydning for det enkelte barn. Det betyder, at vores pædagogiske grundsyn harmonerer med de tre hovedteser i Nest:

  • Alle børn har krav på kvalificeret pædagogik
  • Børn er mere ens end forskellige
  • Børn gør det bedste, de kan; lykkes de ikke, er det de voksne, der skal gøre noget andet.

Vi vil skærpe blikket på dels samarbejdet mellem de professionelle, dels relationerne mellem børnene. Deltagerne får træning i at identificere mønstre, hvor børn indtager perifere roller i gruppen. De vil også få didaktiske perspektiver på tilrettelæggelsen af voksenstyrede læringsmiljøer – og konkrete ideer til at planlægge pædagogiske rutiner og aktiviteter med struktur og visuelle støttesystemer.

Undervisningen vil kunne tænkes ind i udmøntningen af kommunens fælles pædagogiske grundlag, med særligt afsæt i fundamentet for leg og læring, hvor:

”Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter … Det pædagogiske læringsmiljø handler om at fremme børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse.”

I arbejdet med at implementere Nest-inspireret pædagogik til 0-6-årsområdet fordres en stillingtagen til, hvordan der i hverdagen kan skabes de nødvendige betingelser til forberedelse og efterbehandling i arbejdet med tiltag. Både den enkelte pædagog og den samlede personalegruppe bygger den professionelle identitet ved at tilrettelægge arbejdsfora med plads til systematisk og refleksivt arbejde med læringsmiljøet, hvilket er forudsætningerne for at udvikle kvaliteten i arbejdet.

 

Målgruppe: Leder og pædagoger i dagtilbud 

Form: Forløb kan bestå af oplæg, sparring og læringsdage. Se forslag nedenfor

Varighed: Tidspunkt, varighed, form og indhold planlægges og skræddersyes i fællesskab. 

Pris: Fastsættes i forhold til det enkelte forløb, der skræddersyes efter jeres behov. 

Forslag til opbygning af undervisningsforløbet

Forløbet vil bygge på to hele undervisningsdage og en halv undervisningsdag. Dagene placeres, så deltagerne kan afprøve små aktioner i mellemperioderne. Vi videndeler på baggrund af de høstede erfaringer, når vi samles igen. Målgruppe: 12 pædagoger.

Dag 1

På første dag får deltagerne indblik i følgende:

  • Hvilket børnesyn og grundantagelser bygger en Nest-inspireret pædagogik på?
  • Hvordan kan en bevidst rollefordeling tilrettelægges mellem personalet og kvalificere samarbejdet?
  • Hvordan kan vi med viden om kommunikation understøtte positivt socialt samspil og kommunikation?

Dagen vil være en blanding af vidensformidling, inspirationsoplæg, summeopgaver og øvelser relateret til temaerne. Vi vil komme ind på, hvordan didaktik og tankerne bag sampraksis kan være relevante bidrag i tilrettelæggelsen af aktiviteter. Der lægges op til planlægning og afprøvning af små aktioner, som vi erfaringsudveksler om på den følgende dag.

Dag 2

På anden dag samler vi op på deltagernes høstede erfaringer, og de får indblik i følgende:

  • Hvorfor og hvordan kan vi arbejde med overblik og struktur i det pædagogiske miljø?
  • Hvad er selvregulering, og hvordan kan vi støtte og styrke børnene i hensigtsmæssige handlemuligheder for at regulere sig selv?

Dagen vil være forum for erfaringsudveksling på baggrund af aktionslæringen, der blev planlagt i forbindelse med forløbet på dag 1. Derudover vil dagen bestå af vidensformidling, inspirationsoplæg, summeopgaver og øvelser relateret til temaerne. Der lægges igen op til planlægning og afprøvning af små aktioner i forhold til dagens tematikker, som vi erfaringsudveksler om på den sidste halve dag i forløbet.

Dag 3 (formiddag eller eftermiddag)

På den sidste dag i forløbet samler vi op på deltagernes samlede afprøvninger og erfaringer. Deltagerne vil blive præsenteret for fx refleksionsøvelser, hvor vi sammen bliver klogere på, hvordan den Nest-inspirerede pædagogik kan kvalificere arbejdet med temaer i de pædagogiske læreplaner og styrke mangfoldigheden i læringsmiljøerne.

Kontakt os

Lad os tage snak om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med mellemformer. Det kan være i form af et inspirationsoplæg eller et længerevarende forløb, som giver større effekt. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666/2080 2828 / mail forlag@dafolo.dk. Eller brug formularen book en konsulent.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde