Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Nest og Social Læring – mellemformer med mening

06. oktober, 2022

Nest og Social Læring – mellemformer med mening

En konference om inklusion i grundskolen

6. oktober 2022 i Brøndby

**Konferencen udbydes også i VINGSTED v/Vejle den 3. oktober 2022**

Nest-programmet har vist stor pædagogisk styrke i inklusionsarbejdet i grundskolen med børn både med og uden autisme og/eller ADHD. Social Læring indgår som en del af Nest og repræsenterer en konkret og praksisnær metode til at give de professionelle retning og systematik i mødet med børn med socialkognitive vanskeligheder. 

Nest bygger bro mellem den almene pædagogiske tilgang og den specialpædagogiske tilgang til klassefællesskabet. På den måde bliver tilgangen virkningsfuld som metode i de mellemformer, der i øjeblikket har stor opmærksomhed i grundskolen.  

HVEM ER MÅLGRUPPEN? 

Konferencen henvender sig til ledere, lærere og pædagoger i grundskolen samt til PPR og andre på forvaltningsniveau, der i samarbejde med skolerne er optaget af at udvikle vores inklusionsindsats.

PÅ DENNE KONFERENCE FÅR DU SOM DELTAGER:

  • En introduktion til Nest, og hvordan denne tilgang er en virkningsfuld mellemform i arbejdet med inklusion
  • Indblik i samarbejdsstrukturerne mellem skole og PPR, og hvordan samarbejdet udvikler inklusionsindsatsen
  • En introduktion til Social Læring som understøttelse af arbejdet med Nest og mellemformer generelt
  • Lejlighed til at stifte bekendtskab med en praksis i klasserummet, der bygger på Social læring og Nest

ARRANGERET I ET SAMARBEJDET MELLEM: 

* Dafolo Forlag
* Dansk Pædagogisk Forum
* Jan Kirkegaard, Pædagogik og Psykologi 

Program: 6. oktober 2022 i Brøndby

08.45-09.00

Tjek-ind samt kaffe/te og brød

09.00-09.15

Velkomst og faglig intro til dagen

v/ Jan Sejersdahl Kirkegaard

09.15-10.15

Samarbejdsstrukturer, mellemformer og Nest

v/ Morten Bække Rønn og Jan Sejersdahl Kirkegaard

Nest og Social Læring præsenteres i oplægget som praksis, der indgår i arbejdet med mellemformer. I den forbindelse er der også fokus på, hvordan læring overføres mellem forskellige pædagogiske kontekster, samt på de kompetencer og faglige forudsætninger i forbindelse med fx co-teaching, der er behov for. Samarbejdet mellem skolen og PPR er generelt en vigtig brik i arbejdet med Nest og Social Læring, og derfor giver oplægsholderne også et bud på, hvordan samarbejdet kan gribes an.

10.15-10.30

Kort kaffepause

10.30-11.30

Social Læring som et omdrejningspunkt i Nest

v/ Bartram og Rikke Lambæk

Nest er en pædagogik, der sammentænker specialpædagogik og almenpædagogik, og i dette oplæg præsenteres Social Læring som metode til at give retning og systematik, når børn med socialkognitive vanskeligheder som fx autisme og ADHD indgår i det almene børnefællesskab. I oplægget præsenteres otte kerneudfordringer, der omfatter de vanskeligheder, som især børn med socialkognitive vanskeligheder ofte har.

11.30-12.30

Frokost 

12.30-13.30

Når teori møder praksis – hvordan griber vi Social Læring an i praksis?

v/ Karina Damgaard Poulsen og Camilla Tan Høegh

Social Læring som mellemform har afgørende betydning for, at børn med socialkognitive vanskeligheder lykkes i de forskellige sociale kontekster, de indgår i. Overførelsen af viden og erfaringer mellem Social Læring og barnets øvrige sammenhænge er bærende for sammenhængskraften i dette arbejde. Oplægget giver konkrete, praksisnære bud på, hvordan man kan arbejde med grupper af børn i forskellige skolekontekster.

13.30-13.45 

Pause og fordeling i workshops

13.45-14.45

1. runde workshops (se beskrivelser nedenfor). Ved tilmeldingen vælges to workshops. 

14.45-15.00

Pause og fordeling i workshops


15.00-16.00

2. runde workshops (se beskrivelser nedenfor)

 


Dagen afsluttes i workshops. 

Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet.

OPLÆGSHOLDERE:
 

Jan Sejersdahl Kirkegaard var initiativtager til Nest i Aarhus Kommune i 2014 og har som chefpsykolog i PPR understøttet udviklingen og udbredelsen af Nest på dagtilbuds- og skoleområdet. I dag er han selvstændig.

Morten Bække Rønn er børnehaveklasselærer på Katrinebjergskolen i en Nest-klasse og er ansvarlig for Social Læring på tværs af Nest årgangene. Han har sammen med PPR stået for uddannelse af nyt Nest-personale i og uden for Aarhus Kommune.

Stine Clasen er udviklingskonsulent i PPR i Aarhus. Hendes primære opgaver er kompetenceudvikling og pædagogisk udviklingsarbejde både lokalt og i større kontekster. Hun har arbejdet med implementering af Nest siden 2014, hvor PPR i Aarhus tog det første initiativ til at få Nest til Danmark.

Christian Hellum Hyltoft har været skoleleder i Aarhus siden 2012 og har været med i arbejdet omkring Nest fra den spæde opstart. Christian har tidligere været skoleleder i Billund og Aalborg. Han har ligeledes været konsulent og souschef på en skoleforvaltning.

Eva Bartram er aut. psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi og tilknyttet specialpædagogisk sektion i PPR Aarhus. Eva har deltaget i Nest-projektet siden opstarten i 2016.

Camilla Tan Høegh er aut. psykolog og tilknyttet specialpædagogisk sektion i PPR Aarhus. Camilla har deltaget i Nest-projektet siden opstarten i 2016.

Rikke Lambæk har været lærer og vejleder på Katrinebjergskolen i Nest-klasserne siden opstarten i 2016. Hun har sammen med PPR stået for uddannelse af nyt Nest-personale i og uden for Aarhus kommune. Hun arbejder i dag som læringskonsulent i PPR i Odder kommune.

Karina Damgaard Poulsen er børnehaveklasselærer og vejleder på Katrinebjergskolen i Nest-klasserne og er ansvarlig for Social Læring på tværs af Nest-årgangene. Hun har sammen med PPR stået for uddannelse af nyt Nest-personale i og uden for Aarhus Kommune.

HVORNÅR

6. oktober 2022 klokken 08.30-16.00 (morgenkaffe og brød kl. 8.30-9.00).

STED

Hotel Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

PRIS

Prisen er kr. 1.950,- ekskl. moms pr. person

Prisen er inkl. inkl. morgenkaffe/rundstykke, frokost med en vand/sodavand, eftermiddagskaffe med brød (ekskl. moms). 

I får 10 % rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution ved en samlet tilmelding.

Tilmeld her

Der er ledige pladser og konferencen gennemføres. 

Afbestillingsdato: 2. september 2022 (Bindende tilmelding herefter).


KONFERENCETILBUD

PÅ konferencen vil der være bogstand med relevante bøger og gode konferencetilbud.

WORKSHOPS (Der skal ved tilmeldingen vælges to workshops)
 

1)  Indretning af Nest inspirerede læringsmiljøer
v/ Stine Clasen

I Nest pædagogikken er der et særligt fokus på de fysiske rammers betydning og potentiale, så alle børn uanset behov oplever et trygt og harmonisk rum, der fremmer trivsel og læring. Workshoppen vil introducere de grundlæggende principper og redskaber, der skal i anvendelse, for at de fysiske rammer bliver understøttende for den pædagogiske hensigt og kan fungere som den tredje pædagog.

2) Nest i et ledelsesperspektiv
v/ Jan Sejersdahl Kirkegaard og Christian Hellum Hyltoft

Workshoppen har fokus på de ledelsesmæssige udfordringer og opmærksomhedspunkter der er, når et udviklingsprojekt som Nest skal implementeres på en skole. Det handler om de systemstrukturer i og omkring skolen, der skal være på plads, samt de udfordringer, de kan medføre. Oplægsholderne kommer også omkring, hvordan PPR kan inddrages i nye roller på skolen, og hvad ændringerne består i. Her udfoldes Nest som eksempel på en mellemform.

3) Fælles tilgang i mødet med børnene
v/ Rikke Lambæk og Morten Bække Rønn

Roller, kommunikation og didaktik er helt centrale elementer i samarbejdet mellem de voksne i Social Læring i deres møde med børnene. Elementerne præsenteres nærmere i denne workshop, og de foldes ud med praksisnære eksempler. 

4) Social Læring i praksis 
v/ Karina Damgaard Poulsen

Social Læring skal ske gennem de oplevelser, der er i en helt almindelig hverdag, for at børn med socialkognitive vanskeligheder kan øve sig. I denne workshop skal deltagerne med ud i virkeligheden med børnene. Her præsenteres bud på opbygning af forløb og eksempler på aktiviteter i en gennemgang af Social Læring som praksisnært redskab.     

5) Samarbejde mellem PPR og skolen

v/ Eva Bartram og Camilla Tan Høegh

I samarbejdet har PPR en rammesættende og faciliterende rolle i forhold til skolens udviklingsarbejde. Det bygger derfor på en praksis, hvor fælles inddragelse og dialog mellem skolens pædagogiske personale og PPR er essentielt. I denne workshop præsenteres det, hvordan det tværfaglige samarbejde har betydning for den gensidige indsigt og forståelse af hinandens faglige virke – tæt på praksis.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Arrangørerne forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte workshop ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Såfremt en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 2080 2828 / 9620 6666. /  Dansk Pædagogisk Forum på bogbutik@paedagogiskforum.dk eller  telefon 8618 7888.
 
***

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde