Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Praksisfaglighed i skolen - hvorfor og hvordan?

14. november, 2024
Kolding

Den 14. november 2024 i Kolding kl. 9-15.30

(Konferencen afholdes også den 13. november 2024 i Roskilde)


Praksisfaglighed er ikke et nyt begreb i skolen, og den har, med aftalen om Folkeskolen i marts, fået fornyet opmærksomhed, hvor fokus på praktisk orienteret undervisning fylder. Men hvad er det egentlig og hvorfor skal vi beskæftige os med det?

Velkommen til denne konference om praksisfaglighed i skolen, hvor vi udforsker, diskuterer og deler indsigt om vigtigheden af praktiske færdigheder og deres integration i undervisningen for at skabe mere engagerede og kompetente elever.

Der er ikke nogen entydig definition på praksisfaglighed. Men nogle centrale elementer går igen: et større fokus på en kropslig og aktiv tilgang til undervisningen, problembaserede eller anvendelsesorienterede elementer, fremstilling af produkter eller afvikling af aktiviteter som led i undervisningen samt samarbejde med erhverv og samfund uden for skolen. Alt dette vil være afgørende for, at nogle af de børn og unge, der i dag får for lidt ud af skolen, kommer igennem deres skoleforløb med et højere udbytte og mere motivation.

Konferencen vil kaste et bredt blik på, hvorfor og hvordan vi lykkes med at gøre undervisningen mere praktisk orienteret – og mere varieret, så den vil være til gavn for alle elever.

På konferencen møder du både bidragsydere fra den anmelderroste antologi ”Praksisfaglighed i skolen” og praktikere, som alle vil bidrage med viden om og indsigt i begrebet praksisfaglighed ud fra deres ståsted. Alt dette for at inspirerer dig til at selv at påbegynde arbejdet med praksisfaglighed i din egen organisation.

MÅLGRUPPEN

Konferencen henvender sig til ledere, vejledere, lærere og pædagoger i skoler samt til pædagogiske konsulenter og andre på forvaltningsniveau, der er optaget af at udvikle undervisning der imødekommer alle elever

Program - 14. november 2024, Kolding

9.00 – 9.30

Tjek ind – kaffe/te og brød 

9.30 – 9.40

Velkomst og faglig intro til dagen 

v/Dafolo

9.40 – 11.00

Praksisfaglighed i skolen 

v/ Lene Tanggaard

I dette indledende oplæg vil Lene Tanggard folde praksisfaglighed ud som begreb, hvor hun kommer ind på: hvad betyder det, hvad er begrebets udfordringer og muligheder?  Derud over vil hun inddrage forskning på området og give bud på:  Hvad kan vi lære af forskningen i praksisfaglighed og praksislæring? Derudover vil hun knytte praksisfaglighed til skolens hverdag ved at forholde sig til: Hvad kan praksisfaglighed tilbyde skolen, hvordan kan det udfordre den ’stillesiddende’ skole, hvordan kan man give flere elever nye muligheder igennem en mere varieret undervisning? Hvad er dilemmaerne, udfordringerne og faldgruberne? Hvad betyder praksisfaglighed for evalueringspraksis i skolen?

11.00 – 11.15

Kort pause

11.15 – 12.15

Fra praksisfaglighed til praksisfagdidaktik – med afsæt i skolens praktisk-musiske fag

v/ Karen Wistoft

Praksisfagligheden går i to retninger: erhvervsorientering og uddannelse. Det er vigtigt at skelne mellem dem og endnu mere vigtigt, at mere af det ene ikke betyder mindre af det andet. Det politiske ideal er klart: praksisfaglighed skal gennemsyre grundskolen, både for at mindske frafal­det og for at styrke et praksisfagligt ungdomsuddannelses- og karrierevalg. Men der mangler fokus på begrebets undervisningsdimension.

Karen Wistoft fokuserer på praksisfaglighedens didaktik det vil sige refleksioner over de valg af mål, indhold, form og metoder, der træffes i, med og for undervisningen, samt begrundelser for disse valg i forhold til undervisningens rammebetingelser: Hvem er eleverne, jeg underviser? Hvad er deres forudsætninger, og hvilke sociale, fy­siske, institutionelle og kulturelle rammer underviser jeg i? Med andre ord en praksisfagdidaktik. Hun introducerer begrebet Artes aude: Hav mod til at bruge dine færdigheder. Vis, hvad du kan. Stol på det, du gør. Vid, hvilke argumenter der er gyldige i hvilke sammenhænge. Vær forpligtet på at vise, hvad du kan på en sådan måde, at du kan dele din kunnen med andre og sammen med dem træffe begrundede valg.

12.15 – 13.15

Frokost og fordeling i sessioner

13.15 – 14.15

1. runde sessioner

Ved tilmeldingen vælges to sessioner. Se uddybning af sessioner længere nede.

 1. Praksisfaglighed i sprogfagene
  v/Lene Cecilie Storgaard

 2. Problembaseret læring i praksis

 3. Praksisfaglighed ind og ud af skolen – samarbejdet med omverdenen
  v/ Julie Møller Røjgaard

14.15 - 14.30

Kort pause med kaffe/te og kage samt fordeling i sessioner

14.30  – 15.30

2. runde sessioner 

Ved tilmeldingen vælges to sessioner. Se uddybning af sessioner længere nede.

 1. Praksisfaglighed i sprogfagene
  v/Lene Cecilie Storgaard

 2. Problembaseret læring i praksis

 3. Praksisfaglighed ind og ud af skolen – samarbejdet med omverdenen
  v/ Julie Møller Røjgaard

15.30 – 15.45

Tak for i dag

Du har efterfølgende mulighed for at tale med Dafolos konsulenter om erfaringer med praksisfaglighed rundt om i landet

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE

Lene Tanggaard er rektor ved Designskolen i Kolding, professor ved Aalborg Universitet og en internationalt anerkendt kreativitets- og erhvervsuddannelsesforsker. Hun har publiceret mere end 100 internationale og nationale fagfællebedømte artikler, tæt ved 50 bøger og antologier, en række fagfællebedømte bogkapitler samt et utal af kronikker, klummer og debatindlæg. Hun er internationalt anerkendt taler ved forskningskonferencer og leder af flere forskningsprojekter med særligt fokus på erhvervsuddannelser, kreativitet og læreprocesser i skole- og uddannelsessystemet

Karen Wistoft er docent og forskningsprogramleder for Forskningsprogrammet for Praksisfaglighedens Didaktik på Københavns Professionshøjskole. Hun har været professor på DPU, Aarhus Universitet, hvor hun har været involveret i mere end 60 forskningsprojekter inden for både det sundhedspædagogiske og smagsdidaktiske område. Sideløbende har hun været professor ved læreruddannelsen på både Grønlands Universitet og Høgskolen på Vestlandet i Norge. Hendes forskning er altid tæt på praksis i skole, dagtilbud eller læreruddannelse.

Lene Cicilie Storgaard er docent i læse- og skrivedidaktik i danskfaget og tidligere leder af Nationalt Videncenter for Læsning. Hun har tidligere forsket i skrivning og skriftlighed og arbejdet som lektor ved Professionshøjskolen UCC. Hun er cand.mag. i dansk og retorik og har en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC.

Julie Møller Røjgaard er professionsbachelor som lærer i folkeskolen fra Jelling Seminarium i 2013 i fagene dansk, samfundsfag, idræt og svømning. Har lige siden, og underviser også i dag i alle fag på Petersmindeskolen i Vejle. Derudover har hun ifm. Projekt Edison undervist i innovation i folkeskolen, samt afholdt workshops for lærere i Vejle Kommune. For nylig blev hun kåret som årets lærer for hendes bidrag og samarbejde i Relationsnetværket.


TIDSPUNKT

13. november 2024, kl. 9.00-15.45 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 9.00-9.30)

STED

Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding (Vi forbeholder os ret til at ændre konferencestedet)

PRIS

Prisen er 2.198 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

RABAT

Ved samlet tilmelding af tre eller flere ydes der 10% rabat. 
 

EARLY BIRD

Tilmeld dig inden 20. august 2024, og få early bird pris til 1.998 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag.

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2024 (bindende tilmelding) TILMELD DIG HER

KONFERENCETILBUD

Praksisfaglighed i skolen af Andreas Rasch-Christensen (red.)
Pris: 252,50 kr. ekskl. moms (normalpris 297 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.
 
***

Uddybning af sessioner

1. Praksisfaglighed i sprogfagene

v/Lene Cicilie Storgaard

I sprogfagene lærer man sprog og samtidig arbejder man altid med tekster. Når man skal lære sprog gennem tekstarbejde, så læser og skriver man, og det er i sig selv en meget abstrakt færdighed at tilegne sig skriftsprogskompetencer. Eleverne øver sig i at bruge fagbegreber, vendinger, forme sætninger og tekstafsnit. Både når man læser og skriver, foregår der såvel et kognitivt som et praktisk arbejde med sprog, og mange vil forstå det at læse og skrive som en boglig akt. Men sprogarbejdet har også en praksisfaglig dimension, og hvordan kan den forstås? Det skal vi arbejde med i denne workshop, hvor vi tager udgangspunkt i tekster i sprogfagene og diskuterer, hvordan vi både kan arbejde med sprog og tekster bogligt, situationsbestemt og funktionelt.

2. Designprocesser- hvordan?

Praksisfaglighed ind og ud af skolen – samarbejdet med omverdenen

v/ Julie Møller Røjgaard

Jeg er, som mange andre praktikere, allertættest på eleverne, når det kommer til at lykkedes med at omsætte og koble begrebet praksisfaglighed til undervisningen. Det har jeg gjort mig mange gode erfaringer med indenfor flere fag, og netop derfor vil jeg gerne i dette oplæg dele ud af, hvordan jeg fra skoleårets start forholder mig til hvordan jeg kan justere min undervisning efter, at den også tilgodeser at styrke elevernes praksisfaglighed. Jeg vil bl.a. fortælle om, hvordan jeg helt konkret har forbundet min faglige undervisning til mit samarbejde med en lokal virksomhed via Relationsnetværket. Undervejs vil I blive inviteret med ind i form af drøftelser, summeøvelser, men også med mulighed for at stille spørgsmål.

TILMELD DIG KONFERENCEN

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde