Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

KONFERENCE

Professionelt relationsarbejde og psykologisk tryghed

15. marts, 2024

Den 15. marts 2024, kl. 8.30-15.00 i Vildbjerg Sports- & Kulturcenter


På denne konference sætter vi fokus på begreberne professionel relationskompetence og psykologisk tryghed, som er drivkraften i at skabe gode være- og læresteder for både børn og professionelle.

Konferencen henvender sig til alle professionelle aktører, der er optaget af at styrke inklusion og trivsel. Konferencen er et samarbejde mellem Herning Kommune, Dafolo A/S og Dansk Center for ICDP. Alle tre aktører er optaget af at styrke den pædagogiske praksis og skabe gode læringsmiljøer.

MÅLGRUPPEN

Ledere og ressourcepersoner i børne- og ungesektoren. 

Program - 15. marts 2024, Vildbjerg

8.30 – 8.45

Velkomst

v/ Dagtilbudschef Bibi Salskov Olesen, Herning Kommune

8.45 – 9.15

Hvad er professionelt relationsarbejde?

v/ Centerchef og psykolog Anne Linder, Dansk Center for ICDP

9.15 – 9.45

Hvad er psykologisk tryghed?

v/ Direktør og cand.pæd.soc. Peter Andersen, Dafolo A/S

9.45 – 10.00

Kort pause og fordeling i workshops

10.00 – 10.50

1. runde sessioner. Ved tilmeldingen vælges en workshop

Workshop 1: Sensitivering af organisationer. Om at skabe psykologisk tryghed på en arbejdsplads
v/ Jesper Gregersen og Per Hovmand

Workshop 2: Relationsbaseret behandlingsarbejde
v/ Stina Nani og Anne Linder

Workshop 3: Relationer og resiliens – om at klare sig godt på trods
v/ Ida Skytte Jakobsen

Workshop 4: God pædagogisk kvalitet i daginstitutionen – hvad er det?
v/ Anne Therkildsen


Se uddybning af de fire workshops længere nede.

10.50 – 11.00

Kort pause og fordeling i workshops

11.00-11.50

2. runde sessioner. Ved tilmeldingen vælges en workshop

Workshop 5: Empati i børnehøjde
v/ Elise Linder

Workshop 6: Relationsarbejde i praksis – pædagogiske handlemuligheder
v/ Gitte Skov 

Workshop 7: Ledelse tæt på og i hverdagen
v/ Frank Krogh

Workshop 8: Psykologisk tryghed og ressourcepersonernes rolle
v/ Louise Frederiksen


Se uddybning af de fire sessioner længere nede. 

11.50 – 12.00

Kort pause og tilbage fra workshops 

12.00 – 13.00

Frokost 

13.00 – 14.30

Hvordan kan filosofisk tænkning tilskynde til refleksion, empati og åben dialog blandt børn?

v/ Consultant Headteacher og Mannofield Primary School, Paul Jackson teacher, Nicole Saunders

Paul Jackson og Nicole Saunders deler deres ekspertise i at udvikle kritisk tænkning hos både elever og lærere for at fremme en dybere forståelse og styrke den innovative problemløsning.

Udgangspunktet for deres tilgang til filosofisk tankegang er, at den skal omfavnes. Det kan man gøre ved at se på fordelene ved at tilføre en filosofisk tankegang til en skole- og uddannelsespraksis.

Oplægget vil give en forståelse af, hvordan en filosofisk tænkning kan tilskynde til refleksion, empati og åben dialog blandt eleverne, hvilket i sidste ende skaber vitale læringsoplevelser.

Oplægget inspirerer og giver konferencedeltagere nogle praktiske værktøjer og nye perspektiver på uddannelse inden for rammerne af konferencens overskrift “Professionelt relationsarbejde og psykologisk tryghed”. Oplægget vil foregå på engelsk, og der vil være indlagt praktiske øvelser.

14.30 – 14.50

Tak for i dag

v/ Dagtilbudschef Bibi Salskov Olesen, Herning Kommune

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

HVORNÅR

Fredag den 15. marts 2024, kl. 8.30–15.00

STED

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Alle 6, 7480 Vildbjerg. 

PRIS

Prisen er 998 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

OVERNATNING

Evt. overnatning bestilles og betales seperat til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KOST

Allergier mv. skal efter fremsendt bekræftelse fra Dafolo aftales direkte med Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

ARRANGØR

Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Dansk Center for ICDP, Herning Kommune og Dafolo. 

SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kontakt Dorte Kristensen, Dafolo på mail: forlag@dafolo.dk eller tlf. 9620 6666.

TILMELDING

Tilmeldingsfrist: 15. marts 2024 (bindende tilmelding herefter). 


TILMELD DIG KONFERENCEN

 

***

KONFERENCETILBUD

Sensitivering af organisationer – Psykologisk tryghed, resonans og ledelse af Anne Linder, Jens Linder og Jesper Gregersen

Pris: 252 kr. ekskl. moms (normalpris 315 kr. ekskl. moms)
Priserne er ekskl. energi- og miljøbidrag.
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 96 20 66 66/20 80 28 28.
 

***

VÆLG MELLEM FØLGENDE WORKSHOPS

1) Workshop 1

Sensitivering af organisationer. Om at skabe psykologisk tryghed på en arbejdsplads

v/ Chefkonsulent, ICDP-master og supervisor Jesper Gregersen og skoleleder Per Hovmand, Mølleholmskolen

Med udgangspunkt i et samarbejde mellem Dansk Center for ICDP og Mølleholmskolen præsenterer workshoppen nye ledelsesbegreber som psykologisk tryghed, resonans, sensitivering, atmosfære, relationel kapital og implementering og sætter desuden fokus på begrebet ”professionel dømmekraft”.

En af workshoppens gennemgående pointer er, at ledelse i en pædagogisk praksis altid bør sigte mod at styrke udviklingen af den psykologiske tryghed i organisationen for herigennem at skabe mulighed for, at læringens drivkraft kan opstå i det daglige samspil mellem voksne og børn. Drivkraften i læring kan beskrives som den resonans, knitren eller vitalitet, der opstår i det gode samspil mellem lærer, elever og det emne, de er samlet om.

Mølleholmskolen er den første danske skole, der er blevet ICDP-certificeret.

 

Workshop 2

Relationsbaseret behandlingsarbejde

v/ Privatpraktiserende psykolog og master i mentalisering Stina Nani og centerchef og psykolog Anne Linder

Hvis man kikker på en vandprøve gennem et mikroskop, vil man se en masse organismer, der bevæger sig rundt mellem hinanden. Bevægelsen sikrer organismernes overlevelse. Børn, der lever i dysfunktionelle familier eller relationelt forarmede familier, vil ofte bevæge sig hvileløst rundt på samme måde i livet. Børnenes hjernesystemer leder efter neurale koblinger hos andre, der kan skabe ro i deres neurale system. Børn har brug for stabile relationelle forhold, for at de kan udvikle deres neurale system og deres evne til at mentalisere. Børn og familier, der har oplevet svigt og relationelle forstyrrelser, vil ofte udvise adfærdsmæssige forstyrrelser. Børn er ikke født med en viden om, hvordan de skal opføre sig i det sociale felt. De har brug for samspil, med relationskompetente voksne, der kan hjælpe dem med at begå sig i det store fællesskab. Men hvordan skelner man mellem de børn, hvis vanskeligheder skyldes relationelle svigt, og de børn, der har sociale vanskeligheder, der udspringer af neurologiske vanskeligheder? 

 

Workshop 3

Relationer og resiliens – om at klare sig godt på trods

v/ Psykolog, ph.d. i resiliens og mastertræner i ICDP Ida Skytte Jakobsen

Resiliens kan forstås som en positiv udviklingsproces hos barnet i mødet med betydelige vanskeligheder. Resiliens er ikke en egenskab hos den enkelte. Derfor modsiger begrebet ”resiliente børn” den kompleksitet, der er i den økologiske og systemiske forståelse af udvikling. Man kan godt være resilient i en sammenhæng, men ikke i en anden.

At arbejde ud fra et resiliensperspektiv handler om at få viden om, hvad der skal til for, at barnet klarer sig godt på trods, og at arbejde systematisk med modeller, som er baseret på viden om, hvad der beskytter. Stærke relationelle forhold reducerer antallet af risikofaktorer og åbner op for nye muligheder og vendepunkter.

 

Workshop 4

God pædagogisk kvalitet i daginstitutionen – hvad er det?

v/ Cand.pæd.psyk. og ICDP-mastertræner og supervisor Anne Therkildsen

Anne Therkildsen har bidraget til den nationale kvalitetetsundersøgelse af dagtilbud og arbejder desuden som tilsynsførende KIDS-observatør i flere kommuner.

Den nationale kvalitetsundersøgelse fra VIVE og EVA (2022-2023) bekræfter, at gode relationer mellem børn, professionelle og forældre er væsentlige indikatorer på god en pædagogisk kvalitet.

Hvad sker der helt konkret på rød stue, når de relationelle forhold er under pres, og de voksne ikke formår at bevare fokus på relationen til børnene og skabe rum til fordybende aktiviteter? Og omvendt: Og hvad sker der, når de voksne udviser relationelt overskud og skaber plads til de gode samspil? 

På baggrund af den nationale kvalitetsmåling fra VIVE viser workshoppen gennem praksisobservationer den sammenhæng, der er mellem de voksnes relationelle kompetencer og kvaliteten af dagtilbuddet. Den pædagogiske kvalitet styrkes gennem styrkede relationer. 

 

Workshop 5

Empati i børnehøjde

v/ Faglig konsulent i Dansk Center for ICDP, cand.pæd.pæd. Elise Linder

De sociale kompetencer udvikles gennem hele livet, men det er i barndommen, de basale sociale mønstre dannes. Det sker i de mange fællesskaber, som børn indgår i – både i hjemmet, pasningsordningen, fritiden og ikke mindst skolen. I disse fællesskaber skal børnene lære at afkode de sociale spilleregler og selv lære at bruge dem. De sociale færdigheder kan styrkes gennem forskellige pædagogiske tiltag.

Dansk Center for ICDP har udviklet et nyt materiale ”Empati i børnehøjde”, der sætter fokus på børns forståelse af samspil og relationer med særlig vægt på begrebet empati, som introduceres som en bro mellem mennesker. Omdrejningspunktet i materialet er samspilstemaerne og sensitiveringsprincipperne fra ICDP-programmet. Materialet er afprøvet i indskolingen.

 

Workshop 6

Relationsarbejde i praksis – pædagogiske handlemuligheder

v/ Specialkonsulent i Herning Kommune, dagtilbudsområdet, Gitte Skov

Afsættet for workshoppen er oplægsholderens møde med pædagoger, der bekymrer sig om børn i udsatte positioner – herunder betydningen af, styrken ved og skabe blik for at bruge de fagprofessionelles relationelle kompetencer.

Oplægsholderens erfaringer er, at vigtige elementer i mødet mellem barn/børn og pædagog er: Se, lyt, afvent, byd ind, deltag, vær nysgerrig, og tag børnene med dig ind i nærværet

Der er øjeblikke, hvor tingene lykkes. Disse øjeblikke skaber muligheder og betydning, både menneskeligt og fagligt. Det er øjeblikket, der skaber magi. 

Workshoppen vil sætte fokus på praksiseksempler på betydningsfuld relation mellem barn og pædagog.

 

Workshop 7

Ledelse tæt på og i hverdagen

v/ Daginstitutionsleder og træner i Dansk Center for relationer Frank Krogh
 

Hvordan kan det ledelsesmæssige stillads se ud, hvis man skal sikre det professionelle pædagogiske relationsarbejde?

Intentionen og retningen for det pædagogiske arbejde

Den røde tråd/sammenhæng, der understøttes af metoder og skabeloner

Det tværgående teams betydning for medarbejdernes psykologiske tryghed (AKT, sprogvejleder og ergoterapeut)

Forberedelsestidens betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde og medarbejdernes trivsel

 

Workshop 8

Psykologisk tryghed og ressourcepersonernes rolle

v/ Pædagogisk konsulent ved Dafolo, Louise Frederiksen

I pædagogisk praksis er den psykologiske tryghed fundamentet for, at vi kan være sammen og lære sammen, og dermed for øget læring og trivsel for både børn og professionelle. Ved at skabe psykologisk tryghed kan man styrke læringen, engagementet og motivationen, og det kan være en vej til de inkluderende fællesskaber i pædagogisk praksis.

I denne workshop får du en introduktion til, hvordan du som ressourceperson kan arbejde med at anvende viden om psykologisk tryghed til at skabe deltagelsesmuligheder for børn og professionelle i pædagogisk praksis.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde