Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

TEMADAG

Skoleudvikling i Danmark

15. marts, 2023
Brøndby

Den 15. marts 2023 i Brøndby, kl. 9-15.35


Hvis ikke evidens eller frihed er svaret, hvad er det så? 

Alle vil noget med skolen, og aktuelle debatter afspejler en kamp om skolens formål. ”Folkeskolen skal sættes fri”, lyder det fra mange sider, også i det nye regeringsgrundlag – men fri fra hvad og fri til hvad? Hvad er det i virkeligheden, der skaber og understøtter udviklingen af folkeskolens opgaveløsning? Hvad skal der til for at lykkes med god skoleudvikling?

På denne temadag deler Mikael Axelsen, Lise Tingleff Nielsen og Peter Ulholm viden og erfaringer fra deres mangeårige arbejde med skoleudvikling i Danmark. Med udgangspunkt i dansk skoleudvikling giver dagen en indsigt i arbejdet med skoleudvikling, som gør det muligt at forstå, hvorfor skoleudviklingsprocesser nogle gange lykkes, og andre gange kan være uhyre vanskeli­ge. 

På dagen vil der være lejlighed til at diskutere og dele egne erfaringer med skoleudviklingsprocesser og mulighed for at hente inspiration til det konkrete udviklingsarbejde på skolerne.

DET FÅR DU MED DIG FRA DAGEN

  • Gode bud på konstruktive retninger at gå for lærere, pædagoger, skoleledere, forvaltninger og politikere i forhold til skoleudvikling
  • Hjælp til at skærpe blikket på, hvordan skolens praksis udfolder sig, og hvordan man kan bidrage til at justere og forbedre denne praksis
  • Indsigt i skoleudvikling i Danmark – hvad vi er lykkedes med, og hvad der ikke har virket
  • Viden om, hvordan forvaltning og skole arbejder bedre og tættere sammen om at forbedre undervisningen og skabe en skole, hvor alle elever på bedst mulig vis kan trives, lære og udvikle sig.

MÅLGRUPPE

Ledere i skole og forvaltning, pædagogiske konsulenter, der arbejder med skoleudviklingsprojekter, og politikere.

Program - 15. marts 2023, Brøndby

9.00 – 9.30

Tjek-ind – kaffe/te og brød 

9.30 – 9.45

Velkommen, indflyvning og præsentation

v/ Dafolo

9.45 – 10.00

Baggrund for og formål med denne dag – definition af skoleudvikling

v/ Lise Tingleff Nielsen

10.00 – 10.20

Historik rids over skoleudvikling i Danmark

v/ Peter Ulholm

10.20 – 10.35

Arbejde v. bordene: Hvad er efter vores erfaring vigtige pointer i forhold til at lykkes med skoleudvikling?

10.35 – 10.50

Fælles opsamling (udvalgte pointer fra bordene)

v/ Mikael Axelsen 

10.50 – 11.05

Pause

11.05 – 11.25 

En forståelsesramme

v/ Mikael Axelsen 

11.25 – 11.45

Arbejde ved bordene: Hvor ser I særlige udfordringer i forhold til at lykkes med skoleudvikling? 

11.45 – 12.00

Fælles opsamling (udvalgte pointer fra bordene) 

v/ Peter Ulholm

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 13.00

Overordnet præsentation af tre udvalgte temaer

v/ Lise Tingleff Nielsen

13.00 – 13.30

Hvad med forvaltningen og skoleudviklingen?

v/ Mikael Axelsen

13.30 – 13.45

Arbejde ved bordene: Hvad er især vigtigt at gøre som forvaltning for at understøtte den ”gode” skoleudvikling?

13.45 – 14.15

Hverdagsfaglig (skole)udvikling

v/ Lise Tingleff Nielsen

14.15 – 14.30

Arbejde ved bordene: Hvad er især vigtigt at gøre i skolehverdagen for at understøtte den ”gode” skoleudvikling?

14.30 – 14.45

Pause

14.45 – 15.15

Hvad er det nu skolen (også) skal? v. Peter (med 10 min. supp. fra Lise/Mikael)

15.15 – 15.35


Fælles diskussion i salen (modereret af Dafolo) Hvad har vi oplægsholdere overset/misforstået? Hvad er nu særligt vigtigt ift. den fremtidige ”gode” skoleudvikling?

15.35

Tak for i dag.

 

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDERE
 

 

Peter Ulholm er direktør i LearnLab, der tilbyder digitale læringsressourcer, og fungerer desuden som ekstern lektor i uddannelsesledelse på Copenhagen Business School, ligesom han er medlem af OECD’s Group of National Experts. Han har gennem de seneste 25 år besiddet en lang række nationale og internationale stillinger inden for skoleledelse og -udvikling i både ind- og udland.

Mikael Axelsen er selvstændig konsulent og har arbejdet med et utal af skoler og forvaltninger. Han har indgående kendskab til både skoleledelsens dilemmaer og forvaltningens udfordringer.

Lise Tingleff Nielsen er chef for grundskoleområdet på EVA, Dan­marks Evalueringsinstitut, og har gennem mange år beskæftiget sig med skolens policy og praksis, bl.a. i sin meget omtalte ph.d. fra 2012 om læreres teamsamarbejde.


HVORNÅR

15. marts 2023, kl. 9.00-15.35 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 9.00-9.30)

STED

Idrættens Hus og Konferencecenter i Brøndby. 

PRIS

Prisen er 2.398 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person.

RABAT

I får 10 % rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution ved en samlet tilmelding

TILMELD DIG KONFERENCEN

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2023, kl. 10 (bindende tilmelding herefter)

KONFERENCETILBUD
 

Skolen i udvikling – Kan reformer overhovedet lykkes? af Peter Ulholm
Pris: 100,- kr. ekskl. moms (normalpris 168 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 96 20 66 66/20 80 28 28.
 

***

TILMELD DIG KONFERENCEN

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde