Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

TEMADAG

Tilknytningsbaserede læringsmiljøer i dagtilbud - med legen som omdrejningspunkt

16. maj, 2024
Kolding

16. maj 2024 i Kolding, kl. 9-15

(Temadagen afholdes også 23. april 2024 i Hvidovre)

På denne temadag stiller vi skarpt på, hvordan vi gennem tilknytningsbaserede læringsmiljøer med legen som omdrejningspunkt kan skabe nye deltagelsesmuligheder for alle børn. Det teoretiske afsæt er Neuropsykologisk Relationel Pædagogik (NPRP®) og Neuropsykologisk Udviklingsleg (NPU®). Vi kommer helt tæt på hverdagens praksis med særligt blik for de børn, der kommer på kanten af børnefællesskabet, og som mangler erfaringer med at lykkes i leg med andre børn. 

Børn udvikler sig bedst gennem leg og legende samspil. Derfor får du på temadagen en grundig introduktion til, hvordan du regulerer og styrker børnenes udvikling gennem Neuropsykologisk Udviklingsleg (NPU) og indblik i, hvordan du gennem forskellige legeformer skaber nye deltagelsesmuligheder for børn på kanten af legefællesskabet. Dette sker i spændingsfeltet mellem struktur, pædagogisk indhold og stærke relationelle forbindelser, hvor dagen giver konkrete redskaber til, hvordan du går fra konkrete observationer til konkrete indsatser. 

I Neuropsykologisk Relationel Pædagogik ser man den professionelles nervesystem som den vigtigste brik i læringsmiljøet. Derfor vil der på dagen være et gennemgående fokus på, hvordan man som professionel kan bruge sit nervesystem og sit ‘legende jeg’ bevidst i den pædagogiske praksis og på den måde øge den samlede kvalitet i læringsmiljøet.

Og så får du naturligvis en masse konkrete lege og aktiviteter, du kan tage med hjem og overføre direkte til din pædagogiske praksis. 

UDBYTTE AF DAGEN:

Du får viden om:

 • Barnets neuropsykologiske udvikling
 • Barnets legeudvikling
 • Tilknytningens betydning for barnets udvikling i dagtilbud
 • Børn med overbelastede nervesystemer
 • Læringsmiljøer med leg som omdrejningspunkt
 • Dit eget nervesystem som professionel
 • Neuropsykologisk Udviklingsleg i den konkrete praksis.

Du får konkrete redskaber til at:

 • Forstå børns adfærd og deltagelse i et tilknytningsperspektiv
 • Gå bag om barnets adfærd og forstå de børn, som kan være vanskelige at forstå
 • Bruge leg som regulerende element i hverdagens praksis, fx i overgange, til samling eller på legepladsen
 • Bruge leg som relationsdannelse med børn i udsatte positioner
 • Videreudvikle jeres legekultur med fokus på at styrke børnenes legeudvikling
 • Arbejde med dit eget nervesystem som en aktiv brik i læringsmiljøet
 • Lave konkrete legeforløb for få eller flere børn
 • Organisere tilknytningsbaserede læringsmiljøer med leg som omdrejningspunkt gennem gode samarbejdsaftaler og relationelle strukturer.

MÅLGRUPPEN

Temadagen er for pædagoger, dagplejepædagoger, dagplejere, PAU, pædagogiske ledere, pædagogiske konsulenter og vejledere, der arbejder i dagtilbud eller specialregi. 

Program - 16. maj 2024, Kolding

8.45 – 9.00

Tjek-ind – kaffe/te og brød 

9.00 – 9.15

Velkommen, præsentation af dagens program. Sang

v/  Dafolo.

9.15 – 12.00

Introduktion til Neuropsykologisk Relationel Pædagogik (NPRP®)

v/ Tea Thyrre Sørensen

Indledende oplæg, der præsenterer det barnesyn og den cirkulære udviklingsforståelse, dagens teori og metode bygger på. Med afsæt i Neuropsykologisk Relationel Pædagogik giver oplægget indblik i, hvordan vi kan forstå børns udvikling ud fra en tilknytningsteoretisk og sansemotorisk forståelsesramme, hvor de relationelle forbindelser er den vigtigste brik i barnets læringsmiljø. 

Legens betydning for barnets udvikling

Leg spiller en afgørende rolle for barnets udvikling. Oplægget stiller skarpt på, hvordan man kan styrke barnets udvikling gennem leg med et særligt blik for børn på kanten af fællesskabet. Vi undersøger også, hvordan vi understøtter barnets udvikling af selvregulering, og hvilken rolle det professionelle nervesystem spiller i denne sammenhæng. 

Overbelastede nervesystemer

Vi stiller skarpt på, hvordan vi kan forstå børn med overbelastede nervesystemer i spændingsfeltet mellem sanseintegration, tilknytning og traumer, og et blik for, hvordan vi kan lave variationer af forskellige lege, så de rammer nærmeste udviklingszone. Introduktion til principperne for Neuropsykologisk Udviklingsleg (NPU®) og præsentation af tilgange til at anvende leg som regulerende elementer i hverdagen. 

Der indlægges små pauser i løbet af formiddagen.

12.00 – 12.45

Frokost 

12.45 – 14.45

Neuropsykologisk udviklingsleg i pædagogisk praksis

Med afsæt i formiddagens oplæg afprøver vi forskellige lege i praksis. Vi stiller skarpt på legenes DNA med fokus på, hvilke elementer der har en regulerende og stimulerende effekt på barnets nervesystem. Vi undersøger også, hvordan det professionelles nervesystem bliver en aktiv del af læringsmiljøet, og hvordan vi kan bruge vores krop og kontakt til at styrke de relationelle forbindelser i legen. 

Tilknytningsbaserede læringsmiljøer

Dagen afrundes med et oplæg, der giver indblik i, hvordan man kan gøre legen til omdrejningspunkt for læringsmiljøet i både almen og specialpædagogisk praksis. Her får du inspiration til, hvordan I kan etablere Tilknytningsbaserede Mellemformer (TBM®) som en dynamisk forstærket indsats i hverdagens praksis. 

14.45 – 15.00

Afrunding og sang

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

OPLÆGSHOLDER

Tea Thyrre Sørensen

Tea Thyrre Sørensen er indehaver af Uddannelsescenter for Neuropsykologisk Relationel Pædagogik (NPRP®), selvstændig pædagogisk konsulent og supervisor, familievejleder og forfatter til bøgerne Neuropsykologisk udviklingsleg (Dafolo, 2020) og Tilknytning og dannelse i dagtilbud (Dafolo, 2021).    


HVORNÅR

16. maj 2024, kl. 9 -15 (Ankomst med kaffe/te og brød kl. 8.45 - 9.00)

STED

Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

PRIS

Prisen er 2.198 kr. ekskl. moms og energi- og miljøbidrag pr. person

RABAT

Ved samlet tilmelding af tre eller flere tilmeldinger får I 15% rabat. 

EARLY BIRD

Tilmeld dig inden 12. marts 2024, og få early bird pris til 1.998 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag

TILMELD DIG KONFERENCEN

Tilmeldingsfrist: 19. april 2024 (bindende tilmelding herefter). Det er stadigt muligt at tilmelde sig. Der er få ledige pladser. Ved spørgsmål kontakt Dafolo på forlag@dafolo.dk 
 TILMELD DIG KONFERENCEN

 

KONFERENCETILBUD

Tilknytning og dannelse i dagtilbud – en neuropsykologisk tilgang til et fælles pædagogisk grundlag

Pris: 237,- kr. ekskl. moms (normalpris 278,50 kr. ekskl. moms, energi- og miljøbidrag).
Bogen bestilles med rabat ved tilmeldingen.

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 96 20 66 66/20 80 28 28.
 

***

TILMELD DIG KONFERENCEN

 

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde