Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

UDDANNELSE

Uddannelse: Pædagogisk ledelse tæt på praksis - Hold 4

20. august, 2024
Hvidovre

OPSTART 20. AUGUST 2024 I HVIDOVRE (5 moduler frem til 13. december 2024).

Uddannelsen afholdes også i Horsens med opstart den 22. august 2024

Pædagogisk ledelse tæt på praksis

Lær, hvordan du gennem stærk og systematisk faglig ledelse kan tage det pædagogiske lederskab i din organisation og skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og voksne.

Hvorfor pædagogisk ledelse tæt på praksis?

Der er brug for faglig ledelse tæt på praksis, hvis der skal skabes konkrete forbedringer og læring og trivsel for både medarbejdere, børn og unge. Det fordrer facilitering af gode læringsrum med stærke pædagogiske analyser, der bunder i data fra eleverne.

Men det er sværere at udvikle og gennemføre en stærk og vedholdende (vej)lederadfærd, end vi lige tror, selvom vi kan læse os til det meste, og vi ved, hvad der skal til. Det kræver øvelse og træning at udøve faglig ledelse og at ’gå tæt på praksis’. Stærke faciliteringskompetencer, strukturelle modningsprocesser og et eksplicit fokus på arbejdet med psykologisk tryghed i organisationen er vigtige elementer i enhver udviklingsproces. Samarbejdsevnen skal også ledes og trænes. Det er disse ledelsesgreb, vi træner på denne uddannelse.

Dit udbytte

På uddannelsen lærer du som leder, konsulent eller vejleder at lede og kvalificere de samar­bejdsrum, fx møder, observationer og sparringer, du har med dine interessenter, kolleger, forældregruppen og medarbejdere. Du får gennem fælles træningsbaner og erfaringsudveksling med ligesindede konkrete redskaber til at komme tæt på den pædagogiske praksis. Vi sætter jeres praksis i centrum og kobler det med nyeste viden og forskning på området. Undervejs gør vi status, og ser på, hvad vi sammen skal styrke og forstørre.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der gennem din ledelse skal lykkes med at skabe øget læring og trivsel for børn, unge og professionelle i dagtilbud, skole eller ungdomsuddannelse. Du er fx ressourceperson, vejleder, konsulent, pædagogisk afdelingsleder, strategisk leder eller rektor.

På uddannelsen arbejder du med:

 • Hvordan du kan styrke en mere læringsfokuseret ledelsespraksis
 • Hvordan du skaber rammerne for læringsrum, der giver grobund for kreativitet og nytænkning af pædagogisk praksis
 • Hvordan du leder din organisations udviklingsprocesser med fokus på fælles redskaber og systematikker, der skaber læring for alle

Du lærer:

 • At anvende viden og redskaber til at komme tættere på pædagogisk praksis
 • At få blik for børnenes eller de unges stemme som vigtigt data i dine valg af fokusområder
 • At skabe og sætte rammen for læringsrum, der bygger på viden og data og forstyrrer praksis på gode måder
 • At styrke den faglige ledelsesopgave tæt på pædagogiske indsatser som co-teaching/sampraksis og professionelle læringsfællesskaber
 • At styrke den psykologiske tryghed i både ledelsesteam, person­alegruppe og læringsmiljøer
 • At træne faciliteringsgreb i mindre, mellemstore og større grupper af kollegaer

Indhold og opbygning

Uddannelsen tager udgangspunkt i en tæt kobling mellem teori (alt det, vi ved om god pædagogik og ledelse) og din konkrete praksis som leder eller vejleder. Du arbejder med egne cases og erfaringer fra hverdagen undervejs i forløbet. Vi sætter sammen handling på den viden og de refleksioner, uddannelsen giver, så både du og din organisation oplever mærkbare konkrete forbedringer, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver.

Uddannelsen er opdelt i fem moduler med forskellige konkrete temaer i centrum for det enkelte modul, men også ledelsesredskaber og modeller, der går på tværs af alle temaer:

 • Faglig ledelse af psykologisk tryghed
 • Faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber
 • Faglig ledelse af co-teaching/sampraksis
 • Faglig ledelse gennem observationer og sparring i og omkring læringsrummet
 • Faglig ledelse gennem facilitering af lærende møder.

Uddannelsen er tilrettelagt, så:

20% foregår inden selve modulerne (tekstlæsning og refleksion over egen praksis)
30% foregår på modulerne (teori, metoder, dialog og refleksion)
50% foregår efter modulerne (ny viden afprøves i praksis gennem aktionslæring).

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Det sagde deltagerne på sidste hold

”Skønt med relevant uddannelse uden stort eksamenskrav.”/ Skoleleder

”Det har været rigtig godt. Det eneste, jeg tænkte som daglig leder på et bosted med mennesker med udviklingshæmning, og meget lav kognitiv funktion, var at co-teaching ikke var så relevant for mig og min praksis. Alligevel opdagede jeg flere elementer herfra, jeg godt kunne bruge, og det tænker jeg egentlig er et meget godt tegn for mig, i forhold til at være i stand til at åbne perspektiver op, som for mig har været en personlig udvikling også.” / Leder af botilbud

”Det har været fantastisk med vores fælles drøftelser - holdet har haft en passende størrelse og har været helt ærgerlig, når vi har været delt op da jeg gerne har ville høre det hele.” / Vejleder i specialtilbud

”Det har været brugbare ting, der har gjort mig inspireret. Hvilket er noget der driver min lyst til at lære. Samtidig er Lene god til at sætte refleksioner i gang og til at sætte tingene i perspektiv.” / Vejleder på skole

TID
Alle dage kl. 9-15. To af dagene foregår online via Teams.

Start 20. august 2024 (fysisk). Derefter 18. september 2024 (online), 24. oktober 2024 (fysisk), 28. november (online) og 13. december 2024.

STED
Horsens (Vi forbeholder os ret til at ændre uddannelsesstedet).

UNDERVISERE
Uddannelsen varetages af Lene Zacharias, ledelseskonsulent hos Dafolo.

PRIS
19.800 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag) pr. person. 

EARLY BIRD
Ved tilmelding inden den 27. maj 2024, er prisen 17.800 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag) pr. person. 

PRISEN INKLUDERER

 • Materialepakke, artikler og kapitler fra bøger, der knytter sig til de enkelte modulers indhold og tema
 • Forplejning på de fysiske moduler
 • Uddannelsesbevis ved deltagelse i alle moduler.

Mulighed for tilkøb af tre læringsunderstøttende online-samtaler: 5.000 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag). Uddannelsen kan også rekvireres og skræddersyes til kommuner, skoler og institutioner.

TILMELDING

Sidste tilmeldingsfrist er den 16. august 2024. Efter tilmeldingsfristens udløb, kan du kontakte os på forlag@dafolo.dk med forespørgsel om ledige pladser. 

Bindende tilmelding/afbestillingsfrist den 19. juli 2024.

TILMELD DIG HER

***

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.
 
For yderligere oplysninger kontakt Dorte Kristensen på forlag@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde