Integrationer på tværs af platforme, applikationer, formater og databaser 

- sammenhængende digitalisering med intelligent it-understøttelse.

Vores samarbejde med kunderne om digitalisering af den kommunale administration er baseret på faglig indsigt og mange års erfaring med at udvikle digitale løsninger, der optimerer udveksling af data på tværs af forskellige systemer og applikationer for at øge effektiviteten og reducere risikoen for fejl gennem optimering af processer og minimering af behovet for manuel indtastning af data.

Specifikationer for Sagsmodellen i den fællesoffentlige digitale arkitektur er udgangspunktet for de integrationer, vi tilbyder. Sagsmodellen definerer begreber som forretningsobjekter, attributter, datatyper og relationer, der til sammen udgør en sag og danner dermed ramme for en fælles forståelse af sager, dokumenter og filer og udveksling af data mellem it-systemer.

Den fælleskommunale infrastruktur, fælleskommunale løsninger og autoritative data udgør væsentlige dele af fundamentet for at skabe sammenhæng på tværs af kommunale it-systemer. På alle disse områder har vi indgående viden om såvel tekniske standarder som lovgivning og best practice, når det gælder sikker dataudveksling. Vores ydelser omfatter:

Integration til fælleskommunale løsninger

KOMBIT har i samarbejde med kommunerne udviklet en række løsninger, der udstiller data, så de er tilgængelige for kommunens sagsbehandlere og/eller borger og virksomheder. Vi har bl.a. udviklet integration til SAPA og Borgeroverblikket via integrationer til Sags- og DokumentIndekset (Sags- og Partsoverblik), Fordelingskomponenten (herunder med mulighed for at aflevere dokumenter til DUBU, KSD, KY m.fl) og fælleskomponenterne Organisation og Klassifikation.

Integration til autoritative data

De fælleskommunale databaser med master data er centrale i stort set alle typer af sagsforløb, og opslag i disse registrere indgår derfor i de fleste sagstyper. Tilsvarende kan der med fordel foretages opslag i de autoritative data for at validere kvaliteten af data. Vi har indgående kendskab til brugen af services på Serviceplatformen, Datafordeleren, DAWA m.fl. og deler gerne ud af vores viden, så I kommer nemt igennem processen med opsætning og idriftsættelse af nye integrationer, når i skal bruge opdateret data på personer, familier, virksomheder, adresser, ejendomme og matrikler.

Integration til kommunikationskanaler

Borgerkommunikation har høj prioritet i alle kommuner, hvor der løbende arbejdes med at gøre egne data tilgængelige for borgere og virksomheder. Det forudsætter dels, at de rette data er tilgængelige, dels at data kun vises for de borgere/virksomheder, der er berettiget til at se de pågældende data. Digital Post og selvbetjeningsløsninger er de kanaler, der fylder rigtig meget i kommunerne. Det betyder også, at der er basis for at automatisere dermed realisere gevinster med stærke integrationsløsninger. Vi har f.eks. udviklet integrationer, der udnytter det såkaldte Memoformat. Vi har også erfaringer med at hjælpe med Office365 Integrationer, hvor vi kan sikre integrationer mod Mails, Teams, OneDrive mm.

Support og sparring

I forlængelse af idriftsættelse af en integrationsløsning tilbyder vi en løbende supportaftale, der yder vejledning og teknisk support og tilbyder uddannelse af brugere i egen organisation f.eks. i opsætning af regler eller integrationer.

Fleksibel og skalérbar it-arkitektur

Som it-konsulenthus har vi i mange år hjulpet vores kunder med at sikre, at data kan flyde sømløst til og fra organisationen af ønskede kanaler med udnyttelse af muligheden for databerigelser og ønsket forretningslogik undervejs. 

Vores arbejde med udvikling af integrationer tager altid udgangspunkt i kundens forretningsmæssige behov med fokus på at levere en løsning med anvendelse af den bedst egnede teknologi til opfyldelse af det konkrete behov: microservices. Dvs. løsningen udvikles uafhængig af begrænsninger i det øvrige it-landskab. Med afsæt i en arkitektur bestående af enkeltstående procesorienterede softwarekomponenter udvikler vi mindre, løst koblede servicekomponenter, som kan skaleres, sammensættes og anvendes i flere sammenhænge. Med brug af Container-teknologi etableres microservice-komponenter, der åbner mulighed for løbende udvikling, enkel opdatering, tilføjelse af nye features eller fejlrettelser. Hosting foregår i alle tilfælde inden for EU af hensyn til overholdelse af GDPR.

Arkivering og migrering

Vores erfaring med analyse af datastrukturer og -formater gør også, at vi tilbyder datamigrering fra ét it-system til et andet. Gennem årene har vi migreret millioner af data i kommuner og regioner baseret på grundig systematik og stærke værktøjer, der sikrer en GDPR-compliant migrering.  

Som leverandør af afleveringer til arkivmyndighederne har vi desuden indsigt i de lovkrav, der gælder for bevaringsværdige data og dokumenter, og vi anvender vores faglighed inden for format- og strukturkonvertering i relation til udarbejdelse af arkiveringsversioner. 

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde