Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Agil og kundeinvolverende udvikling

I Dafolo anvender vi den agile udviklingsmetode Scrum i forbindelse med gennemførelse af it-projekter.

Fordelene er, at udviklingsopgaverne i projektet løbende tilpasses ændrede krav og forudsætninger hos kunden, og at der samtidig tages højde for den læring, der foregår som en naturlig del af et projektforløb.

At arbejde med agil udvikling med teknologier som LiveCycle, .NET, Flex osv. betyder, at de konkrete udviklingsopgaver defineres og re-defineres efterhånden som løsningen tager form. Der arbejdes i korte intervaller på 2-4 uger (i Scrum-terminologi kaldet ’sprint’), hvor projektets fremdrift præsenteres for kunden og andre interessenter. Fuld åbenhed omkring arbejdet i projektet giver et optimalt grundlag for at foretage eventuelle justeringer i udviklingsgrundlaget, så den færdige løsning tilgodeser kundens ønsker og behov. Den løbende prioritering af krav til projektet sker ud fra parametre som forretningsværdi og risikoprofil og forudsætter dermed en vis grad af involvering fra kunden i hele processen. Den agile metode understøtter dermed en løbende og åben dialog direkte mellem kunde og udviklere faciliteret af en såkaldt ’Scrum master’.

Motivation, fremdrift og resultater
Vi har gennem en årrække arbejdet agilt sammen med vores kunder og oplever en række konkrete fordele:

  • Klar og tydelig fremdrift
  • Øget sikkerhed for, at alle faser i projektet skaber værdi
  • Fleksibilitet i processen giver mulighed for at handle på opnået indsigt
  • Motiverede projektdeltagere hos både kunde og leverandør
     

Åben og direkte dialog med kunden i løbet af projektperioden
Den agile metode forudsætter, at enhver opgave skal give mening og tilføre løsningen værdi. En præmis som skaber stor motivation hos såvel kunder som vores udviklingsteam. Det tætte samarbejde i en udviklingsproces, hvor der løbende gives feedback ud fra den opnåede indsigt, er med til at stille skarpt på indfrielse af de konkrete forretningsbehov, som løsningen skal indfri. Resultatet er en digital løsning, der indfrier forventningerne.

 

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde